10 начина да увеличите устните си в домашни условия (10 фото)

1 из 10 фото

Правете тези упражнения всеки ден и ще постигнете значително увеличение на размера на устните си само за седмица:
„Нацупете“ устни колкото можете повече и леко отворете уста. Хванете устните и ги отпуснете. Повторете 20 пъти.
Местете устни наляво и надясно, докато устата Ви е затворена. Правете това упражнение в продължение на 30 минути.
Отворете уста и изплезете език колкото можете повече. Задръжте за няколко секунди и приберете. Повторете 20 пъти.
Подсвирквайте си която и да е мелодия с уста за няколко минути.

1 из 10 фото